Bergslöparnas värdegrund

 

Bergslöparnas vision

 

Löpning, träning i alla dess former och vistelse i naturen skapar gemenskap i vilken varje individ ska kunna ha kul, må bra, få upplevelser samt delta utifrån personliga förutsättningar.

 

 

 

Bergslöparnas värdegrund

 

 

  • Vi tror på alla människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en.

 

  • Lekfullhet och positiv inställning är grundpelare i våra aktiviteter.

 

  • Allt bruk av dopningsmedel är oacceptabelt inom Bergslöparna. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopningsmedel kan försvaras.

 

  • Vi följer regler och agerar sportsligt på tävlingar och träning.

 

  • All form av nedskräpning i naturen är oacceptabelt.

 

  • Vi respekterar och värnar alltid om djur och natur.

 

  • Vi är stolta över det vi presterar, enskilt och tillsammans.

 

  • Vi har kul ihop både före och efter träning eller tävling. Vi hjälper och uppmuntrar varandra till att utvecklas både som invid och som idrottare. Vi gläds med varandra.

 

  • Vi respekterar och följer uppsatta regler.